Skammelig seint

AFTENBLADET MENER: Eldre, lengeværende og ureturnerbare asylsøkere skal endelig få opphold. Det er skammelig seint, og det er ikke nok.

Tidligere biskop Gunnar Stålsett (t.v.) ble i desember 2019 dømt til betinget fengsel for å ha hatt den ureturnerbare asylsøkeren Lula Tekle i arbeid.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

KrF jublet for avtalen alt i desember i 2019, men først nå, halvannet år senere, skal den være klar. Hva det dreier seg om? Det dreier seg om noen få av de helt stemmeløse i Norge, de Arne Viste og tidligere biskop Gunnar Stålsett har fått betingede fengselsstraffer for å gi arbeid.

De er ureturnerbare asylsøkere. De har fått avslag på asylsøknaden sin i Norge, men de kan ikke sendes ut, enten fordi de er statsløse, eller fordi forholdene i hjemlandet gjør det umulig for den norske staten å sende dem dit.

I 2011 tok et bredt stortingsflertall fra dem retten til å arbeide i Norge. De får tak over hodet, litt under 60 kroner om dagen, men ikke helsehjelp utover det helt akutte, ikke skole, ikke utdanning, ikke jobb. Tanken bak kan bare forstås som et forsøk på å gjøre livet så uutholdelig for dem her, at de ville velge å reise tilbake, selv om det ikke er forsvarlig.

Ingen er helt sikre på hvor mange ureturnerbare asylsøkere vi har her i landet, men et vanlig anslag er mellom 3000 og 5000 mennesker. Nå har altså regjeringen klart å få til en engangsløsning for å gi omtrent femti av disse opphold.

Alt da Solberg-regjeringen ble utvidet med KrF og Venstre, gikk de med på en avtale som skulle gi amnesti nettopp for de lengeværende ureturnerbare. Først nå er den på plass. Regjeringen har lagt seg i selen for at det ikke skal gjelde for mange, og ikke på noe vis kunne oppfattes som noen glidende holdning i retning av en mer human asylpolitikk - som å la menneskerettighetskonvensjonen gjelde mer enn såkalte innvandringsregulerende hensyn. Ordningen gjelder ut dette året, og den gjelder for de lengeværende ureturnerbare, som har vært her minst 16 år, og der alder og opphold i landet til sammen utgjør minst 65 år. Omtrent 50 personer.

Det er for lite, og det kommer skammelig seint. Mer enn 15 europeiske land har de siste årene gitt amnesti eller gjennomført lovendringer for ureturnerbare. Og nei, det er ikke sånn at det utløser en bølge av nye, like ureturnerbare mennesker.

Vi kan bare gjenta det vi har sagt før: I et sivilisert samfunn må det finnes en grense for hvor dårlig man behandler mennesker, hvor usynlige man gjør dem, og hvor utstøtte de kan bli. Det koster et land dyrt å akseptere at noen mennesker kan behandles umenneskelig.

Regjeringen bør ha ryggrad nok til å få på plass en engangsløsning for hele denne gruppen. Dette kan ikke være mer enn en feig start, for partier som ofte sier de vil legge til rette for at at enkeltmennesker skal kunne skape seg et liv selv.

Publisert: