Aftenbladet mener: Ja til omkamp i Forsand

Leder: Det blir håpløst om det skal tas omkamper på alle politiske stridsspørsmål. Men i Forsand er det faktisk smart å gjøre et unntak.

Publisert: Publisert:

Kolabygda og Preikestolen forsvinner fra Nye Sandnes. Nå blir det ny folkeavstemning om Nye Sandnes kommune. Foto: Pål Christensen

Leder

Det er ingen hemmelighet at Aftenbladet hele tiden har vært skeptisk til Nye Sandnes kommune. Denne skepsisen skyldes to forhold. For det første at vi mener at en Ryfylke kommune, bestående av Forsand, Strand og Hjelmeland, ville vært mye mer naturlig. For det andre fordi Nye Sandnes er helt avhengig av at det er liv laga med privat ferjeforbindelse over Høgsfjorden.

Teori og praksis

Til tross for dette har vi også sagt at det er viktig å skape ro rundt de beslutningene som tross alt er fattet. Alternativet, stadige omkamper om kommunegrensene, er utmattende og ikke nødvendigvis produktivt. Vi har et representativt demokrati i Norge. Det innebærer at det er de folkevalgte som har fått myndighet til å avgjøre slike spørsmål.

Aftenbladet er med andre ord prinsipielt skeptisk til krav om nye folkeavstemninger i saker som er politisk avgjort, enten det gjelder skolekretser, bomringer eller kommunegrenser.

Hvorfor mener vi da at det er naturlig at innbyggerne i Forsand likevel får si sin mening om kommunegrensene i en ny folkeavstemning? Det skyldes to forhold.

Ureint spill

Det ene er at ordfører Bjarte Dagestad (H) i 2017 hindret ny votering i kommunestyret da det ble klart at det likevel ikke var politisk flertall for å slå seg sammen med Sandnes. Dette var en politisk maktbruk som er uvanlig, for å si det forsiktig. Det går fint an å argumentere med at demokratiske spilleregler ble utfordret den gangen.

Det andre er grensejusteringen som er foretatt, der Kolabygda og turistmagneten Preikestolen-området på nordsida av Lysefjorden allerede er vedtatt overført til Strand. Dette endrer forutsetningene for Nye Sandnes på en så grunnleggende måte at det er naturlig å spørre innbyggerne om de fortsatt ønsker seg til Sandnes.

Fortsatt usikkerhet

Kommunestyret i Forsand endte onsdag kveld på et kompromiss, der innbyggerne i tillegg til å bli spurt om de ønsker sammenslåing med Strand eller Sandnes, også skal svare på om de ønsker at Kolabygda likevel ikke blir innlemmet i Strand. Dette siste er et nytt forsøk på omkamp med departementet, og er etter alle solemerker dømt til å mislykkes.

Det er heller ingen automatikk i at et eventuelt nei til Nye Sandnes fra et flertall av innbyggerne i Forsand vil få noen betydning. Det er til syvende og sist opp til departementet og Stortinget.

Les også

Ja til folkeavstemning i Forsand

Les også

51 fra Kolabygda ble ønsket velkommen til Strand

Les også

Forsand: Trolig flertall for ny folkeavstemning om Strand eller Sandnes

Publisert: