Populismen er autoritær

LEDER: Den britiske statsminister Boris Johnsons opptreden kan også leses som populismens konsekvens: veien mot en autoritær styreform.

Boris Johnson ville begrense de folkevalgtes innflytelse, og ignorerte faglige råd og innsigelser.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Han ville begrense de folkevalgtes innflytelse på egne planer og ville suspendere parlamentet for å lykkes. Faglige råd og innsigelser ble neglisjert.

De samme trekkene har USAs president Donald Trump vist. Han ignorerer egen forvaltning, sparker og ansetter etter eget forgodtbefinnende, samtidig som han forlanger en grenseløs lojalitet. Faglige argumenter vil han ikke ha.

Den internasjonale populistiske bølgen brer om seg. Flere vestlige politiske ledere henvender seg til sine innbyggere med ny retorikk. Politikken legges om på en måte som underkjenner forvaltningen og kompetansen i departementer og styringsorganer. Faren er at vesentlige verdier knyttet til måten våre demokratier fungerer på, går tapt.

Det er kanskje naivt å tro at vi kan styre unna den kortsiktige og fakta-fornektende populismen her i landet så lenge fenomenet brer seg i Europa og USA. For populismen preger også norsk politikk i økende grad. Frps korstog mot islamisering og forsøk på å kuppe regjeringens innvandringspolitikk, er eksempler. Andre partiledere ser at populistiske grep kan skaffe velgere, og forsøker å kopiere. Sp-lederen og Ap-lederen er blitt beskyldt for å benytte seg av populistiske grep.

Direktøren for Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Ulf Sverdrup, skrev i en artikkel i Dagens Næringsliv forrige måned om fenomenet. Han påpeker at en lojal, nøytral – men faglig uavhengig forvaltning - er et sunt korrektiv i politiske prosesser. Det har bidratt til at de vestlige demokratier slik vi har kjent dem, har fungert så godt over så lang tid.

Nå er det kortsiktige politiske eller økonomiske interesser som trumfer klokskap, bærekraft og langsiktighet. Dyktige byråkrater som har kombinert lojalitet med politisk nøytralitet og kunnskapsbaserte råd og innvendinger, de settes til side. Forvaltningen i vestlige land svekkes som følge av populismens sterkere grep om politikken. Folkevalgte forsamlinger anses som bremseklosser. Rundt neste sving kan vi frykte å møte uforutsigbare, autoritære ledere uten noen visjon ut over ren egeninteresse.

Publisert: