Trekk regiondebatten ut fra valgdebatten

LEDER: Valglovutvalget har gitt oss nok å diskutere framover, men det viktigste arbeidet er at betingelsene for å gjennomføre et fritt og troverdig valg, basert på menneskerettighetene og ideene om folkestyre, kommer tydelig fram.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (t.v.) fikk onsdag overlevert en fyldig utredning fra valglovutvalget.
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Her er utredningen forbilledlig god. Den redegjør også for hvor komplisert det er å ha et troverdig valgsystem, der muligheten for ulovlig påvirkning skal være minimal og der hver stemme skal telle likt.

I dag teller ikke hver stemme likt i Norge, noe utvalget er helt åpent på og dessuten redegjør for hvorfor de heller ikke i sine nye forslag anbefaler en total proporsjonalitet mellom folketall og stemmetall. Det er særlig hensynet til at hele landet skal være representert som bidrar til forskjellene.

Andre faktorer er sperregrenser og utregningsmetoder. Utvalget er splittet her, men har en felles oppfatning om at valgsystemet i større grad må representere folkemeningen. Samtidig viser beregningene som er gjort at dagens system ikke avviker veldig mye fra det mange kaller et mer rettferdig system.

Alt dette skal både Stortinget, høringsinstanser og den øvrige opinionen behørig diskutere i året som kommer. Der skal de også diskutere stemmerett for 16-åringer og forslaget om å opprettholde det latterlige forbudet mot å kunngjøre valgdagsmålinger før alle valglokaler er stengt. Digital stemmegivning er også viet plass.

Les også

Medietilsynet straffer NRK for brudd på valgloven

Les også

Dyrt minutt for Dagbladet

Les også

KOMMENTAR: Velment, men håpløs lovgivning

Og det er mer: skal vi få mulighet til å kumulere eller stryke også ved stortingsvalg? Skal det lages et større skille mellom stemmerett og valgbarhet? Og endelig: er det gamle eller nye fylkesgrenser som skal utgjøre valgdistriktene? Eller kan Viken fylke deles i to valgdistrikt?

Vi frykter at de siste punktene i altfor stor grad vil prege diskusjonen. Regiondebatten og muligheten for at flere av de nye fylkene splittes opp igjen, har i for stor grad preget utvalgets arbeid. Det kan skygge for alle de andre viktige debattene, ikke minst fordi utredningen også handler om hvordan lokalvalg og folkeavstemninger skal gjennomføres.

Den enkleste måten å unngå en slik avsporing på, er at partiene blir enige om å ta det som går på inndeling av valgdistrikt ut av Grunnloven og inn i ordinær lovgivning. Da blir det lettere å endre på dette når grenser endres og de viktige debattene om frie og hemmelige valg på den ene siden og fylkesinndeling på den andre, blir ikke sauset inn i hverandre.

For det viser utredningen klart og tydelig: Valg er komplisert, men må samtidig være lette å forstå for å opprettholde tilliten til systemet. I bunn ligger også informasjons- og ytringsfriheten og at stemmeretten må gjelde så å si uten innskrenkninger.

Les også

 1. Valgtekniske regler bør stå i valgloven, ikke i Grunnloven

 2. 2003: Ny valglov endrer Stortinget

Publisert:
 1. Stortingsvalg
 2. Kommune- og fylkestingsvalg
 3. Samfunnsdebatt
 4. Leder
 5. Politikk

Mest lest akkurat nå

 1. Forsvarer før avhør i Birgitte-saken: Siktede ønsker å forklare seg nå

 2. Ble avvist av SUS to ganger – betalte 16.000 kroner for privat­behandling

 3. – Begrunnelsen er latterlig og føyer seg inn i et klart mønster

 4. Slik så dekket ut da vogntoget ble stanset i kontroll

 5. 15 menn vil etterfølge henne som havne­direktør

 6. FHI: Befolk­ningen kan nå velge type korona­vaksine