Strandsonen og kommunene

AFTENBLADET MENER: Mer makt til kommunene er ikke svaret i strandsonen.

Plan- og bygningsloven sier i dag at det ikke er lov å bygge innenfor et hundremetersbelte i strandsonen
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

Plan- og bygningsloven sier i dag at det ikke er lov å bygge innenfor et hundremetersbelte i strandsonen.

Bestemmelsen har som formål å ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

I 2021 vedtok Solberg-regjeringen en oppmykning i retningslinjene for strandsonene, slik at det skulle legges bedre til rette for bosetning i spredtbygde strøk langs kysten.

Her heter det blant annet at statlige og regionale myndigheter kan fremme innsigelse til planer som er i strid med disse retningslinjene, når striden innebærer at nasjonale og vesentlige regionale interesser i strandsonen blir tilsidesatt.

I tillegg «bør regionale myndigheter utarbeide regionale planer for å sikre en helhetlig tilnærming til strandsonen på tvers av kommunegrenser».

Det er opp til statsforvalterne å ta vare på de nasjonale interessene.

Denne uken sa den nye kommunalministeren Sigbjørn Gjelsvik (Sp) at han vil endre på dette og la kommunene overstyre staten i spørsmål om bygging i strandsonen.

Gjelsvik sa til Klassekampen at han mener summen av strandsonevern, kulturminnevern, myrvern og reguleringer knyttet til flom- og rasfare gjør at det har blitt for vanskelig å skape utvikling i distriktene.

NRK viste til et eksempel fra Bulandet i Vestland fylke. Der fikk et ungt par dispensasjon fra plan- og bygningsloven fra kommunen for å bygge i strandsonen, men statsforvalteren satte foten ned.

Gjelsvik har rett i at reglene i dag kanskje er for rigide, og at de er lite tilpasset de ulike behovene rundt omkring i landet.

Dette forslaget fra regjeringen kan være med på å gi små lokalsamfunn muligheten til å tiltrekke seg flere folk som ønsker å bygge og bosette seg langs kysten.

Samtidig er det viktig å sørge for at det ikke fører til mer og mer utbygging av natur og villmark, og svekker det biologiske mangfoldet i strandsonen.

Vi trenger en overordnet instans i disse sakene. Det har for eksempel vindkraftutbyggingen og nedbygging av jordbruksjord vist. Den enkelte kommune kan ha helt andre interesser enn å balansere behovet for utbygging mot andre hensyn.

Forslaget om å gi mer makt til kommunene og mindre til statsforvalterne i strandsonen kan fort bety at dette vernet av naturen svekkes. Regjeringen må finne en måte å balansere dette på, og da er det ikke sikkert svaret er å gi mer makt til kommunene.

Publisert:
 1. 100-metersbeltet
 2. Miljø og klima
 3. Strandsone
 4. Friluftsliv
 5. Natur

Mest lest akkurat nå

 1. Hommersåk samles i sorg – igjen

 2. Marte (19) og Tor Martin (19) omkom i MC-ulykken i Gjesdal: – Dette er ufattelig og grusomt

 3. Det trengs et forbud mot bruk av robot­klippere om natten og strenge reguler­inger for bruk om dagen

 4. Før visste bare lokal­kjente om stølen. Så kom en «tur­fluenser»

 5. Dansk avis: Tidligere etter­retnings­sjef skal ha lekket stats­hem­melig­heter til sin mor

 6. 31 trafikk­drepte på samme tid i fjor – 60 nå: Kaller inn til krise­møte