Fastlegeordningen må reddes

AFTENBLADET MENER: Det haster med å redde fastlegeordningen. Regjeringen må sørge for at de nå kommer med forslag som monner.

Fastlegene her i landet blir færre og færre. 175.000 nordmenn står nå uten fastlege.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Vi har hørt om det i mange år. Det er ikke nok fastleger her i landet, og de vi har er det vanskelig å holde på.

Få unge leger ønsker å jobbe som fastlege. Tillitsvalgte har i årevis pekt på den store arbeidsbelastningen og den uregulerte arbeidstiden som følger med yrket. Det er vanskelig å kombinere med et vanlig familieliv.

Tidsbruksundersøkelsen i 2018 viste at fastleger jobber i snitt 55,6 timer i uken. I distriktene er tallet enda høyere, på grunn av høy legevaktbelastning.

Oppgavene har blitt flere, og oppfølgingen av pasientene mer omfattende. Samhandlingsreformen fra 2012 er en av grunnene til det. Flere av sykehusenes oppgaver ble overført til kommunene og fastlegene, uten at det fulgte penger med.

Les også

Fastlegeordningen skal gjennomgås av ekspertutvalg

Ifølge tall fra HELFO er det 175.000 personer som står uten fastlege i Norge. På Nord-Jæren finnes det ikke en eneste ledig fastlege. I Rogaland er 13 av 23 kommuner uten ledige fastlegeplasser, og bare 22 av de 439 fastlegene her i fylket har ledig plass.

Fastlegekrisen er altså en varslet krise, og mange mener ordningen kan komme til å kollapse hvis det ikke gjøres noe.

Torsdag varslet derfor statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol at de vil gjøre store endringer i fastlegeordningen og komme med friske penger allerede i statsbudsjettet.

Til VG sa de to at planen er å bygge ordningen på nytt.

«Vi setter ned et utvalg som skal jobbe raskt», sa Kjerkol. Utvalget skal levere sin rapport i desember, men de første forslagene kommer i høstens statsbudsjett. For ett år siden forslo Støre å bruke 350 millioner kroner mer på å redde fastlegeordningen. Nå er det ingen prislapp på dette, men Støre sier at dette kommer til å koste.

Les også

Foreslo å sette av 20 millionar i året til fastlegar i krise

Solberg-regjeringen prøvde også å løse fastlegekrisen i 2020. Da kom de med en handlingsplan som skulle sikre en satsing på 1,6 milliarder kroner til allmennhelsetjenesten innen 2024.

Legeforeningen var den gang ikke imponert. I et innlegg i Aftenbladet skrev Peter Christersson, fastlege og leder av legeforeningen i Rogaland, at økningen i støtte fra den forrige regjeringen bare ville redusere den ukentlige arbeidstiden med 70 minutter.

Det er derfor svært viktig at regjeringen nå leverer noe som monner mer enn dette. Det må settes av nok penger, men også arbeidsforholdene må ses på. Både arbeidsoppgaver, ansettelsesforhold og unntakene fastlegene i dag har fra arbeidsmiljøloven.

Uten fastlegeordningen, vil det bli et ytterligere press på sykehusene. Og vi risikerer at hele helsevesenet kneler.

Publisert: