En seier for jordvernet

AFTENBLADET MENER: Lang tunnel på E39 ved Figgjo blir dyrt. Men avgjørelsen er et viktig signal om at matjorda skal prioriteres høyere enn før.

Lang tunnel vil spare matjord og gi mindre belastning for innbyggerne langs traseen.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Uerstattelig matjord mellom Bråstein og Figgjo blir spart når Statsforvalteren i Vestland nå gir grønt lys for lang tunnel på den nye strekningen på E39.

Vi er helt enige med gårdbruker Paul Kyllingstad i at dette er en veldig gledelig konklusjon i en sak det har tatt unødvendig lang tid å konkludere.

For en lang tunnel har nemlig hele tiden vært stadfestet i reguleringsplanen som ble vedtatt av Sandnes kommune før jul i 2020. Men Statens vegvesen, som naturlig nok har vært opptatt av å redusere prisen på veistrekningen, har klaget og bedt om å få bygge en kortere tunnel.

Sandnes kommune avviste denne klagen, og deretter ble saken liggende hos Statsforvalteren i Rogaland, som etter fire måneder erklærte seg inhabil. Deretter ble saken overtatt av kollegene i Vestland fylke. 22. august kom endelig vedtaket fra Vestland, som avviser klagen fra Vegvesenet.

Uansett årsak er det uheldig at saksbehandlingen har tatt så lang tid, men desto mer gledelig er det at sakens løsning sender et signal om at jordvernet står sterkere nå i Norge enn på lang tid.

For det er ikke tvil om at vegvesenets forslag ville ha spart det offentlige for utgifter – det er rett og slett mye dyrere å lage tunnel enn å bygge vei i dagen. Men verdien av å ta vare på matjorda, en verdi som har blitt systematisk nedvurdert i flere tiår, skal veies opp mot besparelsen.

Et annet element i vurderingen er at en lang tunnel vil spare innbyggere som bor langs strekningen for trafikkstøy og skjemmende inngrep i landskapet.

Det vil koste 600 millioner kroner mer å bygge lang tunnel på 1850 meter enn en kort på 470 meter. Det betyr at den økonomiske rammen for prosjektet vil sprekke, slik at styringsgruppen for Bymiljøpakken, departementet og Stortinget vil måtte ta stilling til en utvidelse av rammen.

Vi er tilhengere av en oppgradering av E39 sørover. Alle som kjører denne strekningen vet at standarden på store deler av veien mellom Stavanger og Kristiansand ikke oppfyller dagens krav. Men alle kan også se med egne øyne hvor store naturinngrep den nye, fire felts veien på E39 har medført på de strekningene som allerede står ferdige.

Når nye E39 en gang skal begynne å spise seg inn i jordbruksfylket Rogaland, vil framtidige generasjoner takke dem som sørget for at nytten ved en mer moderne vei ble veid opp mot kostnaden ved å bygge ned matjord.

Publisert: