Kvinnekroppen er politikk

AFTENBLADET MENER: Abortkampen i USA kan gi Det demokratiske partiet drahjelp inn mot mellomvalgene i november. Lekkasjen fra landets høyesterett er både oppsiktsvekkende og kontroversiell.

Demonstranter samlet seg utenfor USAs høyesterett i Washington DC tirsdag, etter at en lekkasje tyder på at retten vil fjerne grunnlovsvernet for abort.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

I det som må betegnes som et journalistisk skup av dimensjoner har nettstedet Politico fått tilgang til et internt notat fra USAs høyesterett. Det er svært uvanlig at det lekker ut informasjon fra den høyeste domstolen, og til alt overmål i en politisk eksplosiv sak som denne.

Saken dreier seg om adgangen til selvbestemt abort, som i USA har blitt en av de viktigste identitetsmarkørene mellom Det demokratiske og Det republikanske partiet. Sammen med spørsmålet om retten til å bære våpen og spørsmålet om begrensninger i adgangen til å stemme er abortsaken en sak der frontene er særdeles steile.

Bakgrunnen for dagens rettstilstand i USA er en kjennelse fra høyesterett i 1973, den såkalte Roe vs. Wade-dommen. I den kjennelsen kom et flertall i høyesterett fram til at retten til å ta abort er en rettighet som har vern i grunnloven, selv om grunnloven fra 1776 ikke nevner abort.

Dermed kan ikke den enkelte delstaten i USA nekte kvinner adgang til abort.

Det interne notatet, ført i pennen av den konservative dommeren Samuel Alito, indikerer at et flertall av dommerne vil sette Roe vs. Wade til side, og dermed overlate til den enkelte delstaten å bestemme hvilke regler som skal gjelde for abort. Enkelte delstater tillater i dag abort til dels mye seinere i svangerskapet enn det som er vanlig grense i Norge, altså inntil uke 12.

Under president Donald Trump, som fikk anledning til å utnevne hele tre dommere (av ni) til høyesterett, ble det et konservativt flertall i retten. Mange på den liberale venstresiden i USA har derfor regnet med at retten snart ville gå til angrep på Roe vs. Wade, noe som har vært et langvarig krav fra konservative, og særlig konservativt kristne, velgere og politikere.

Etter at delstaten Mississippi i fjor vedtok et forbud mot abort etter uke 15, har også iverksettelsen av dette vedtaket blitt satt på vent inntil Høyesterett har kommet med en uttalelse. Det kan altså nå se ut til at et flertall på 5 mot 4 dommere går inn for å reversere Roe vs. Wade.

Det er samlet sett et flertall (ca. 60 prosent) av amerikanske velgere som ønsker at retten til abort fortsatt skal være vernet av høyesterett. Og det er en berettiget frykt for at særlig fattige kvinner i konservative delstater kan komme i en svært vanskelig situasjon dersom det i praksis blir umulig for dem å utføre abort i hjemstaten.

Dette har allerede satt fyr, både i venstre- og høyresiden i USA. Men det spørs om ikke potensialet for politisk mobilisering er størst blant Demokratene. En høy valgdeltakelse pleier å tjene dette partiet. Og dermed kan det bli mer spennende i valgene til Kongressen og Senatet enn mange har trodd.

Publisert: