• Berit Eskevik i Galleri Neo i Stavanger er blant dem som er avhengig av de lokale bedriftskunstforeningene. Jonas Haarr Friestad

Skatt på kunst er en logisk ordning

LEDER: Det er ikke urimelig at skattemyndighetene interesserer seg for bedriftskunstforeningene.