• Kva Ap landar på, kan bli avgjerande for utfallet i Stortinget. Jon Ingemundsen

Ikkje sei nei til Acer, Ap!

Vi har ikkje råd til å setja oss sjølv på sidelinja i ein så viktig sektor for norsk økonomi som energi.