• Det gikk hett for seg under legestreiken i fjor høst. Nå har arbeidstakerne vunnet en prinsipielt viktig sak i Arbeidsretten. Pål Christensen

Rikslønnsnemnda har fått smekk på fingeren

LEDER: Arbeidsretten har gitt legeforeningen medhold i at arbeidsgiver ikke ensidig kan pålegge sykehuslegene omfattende overtidsarbeid.