• Politimester Hans vik påpeker en betydelig mangel ved politireformen: Den er underfinansiert. Kristian Jacobsen

En underfinansiert reform

LEDER: Politireformen er underfinansiert fastslår politimester Hans Vik i Sør-Vest Politidistrikt. Nå må han kvitte seg med 40 stillinger.