En underfinansiert reform

LEDER: Politireformen er underfinansiert fastslår politimester Hans Vik i Sør-Vest Politidistrikt. Nå må han kvitte seg med 40 stillinger.

Politimester Hans vik påpeker en betydelig mangel ved politireformen: Den er underfinansiert.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Selv om politimesteren regner med å nå budsjettmålet ved naturlig avgang i løpet av første halvår neste år, vil en samlet reduksjon på 40 stillinger gjøre et betydelig inngrep i politidistriktets muligheter for rask saksbehandling og et mer effektivt politiarbeid.

Les også

40 stillinger må bort fra Sør-Vest politidistrikt

Det er lett å skylde på politireformen. Men den er et riktig grep for å kunne møte nye former for kriminalitet. Ikke minst for å møte behovet for spesialisert etterforskningskompetanse på alvorlige saksfelt som seksuelle overgrep og organisert kriminalitet som skjer i skjulte og mørke rom på nettet. Vi kan saktens savne de synlige konstablene på gata, og det er fortsatt en vei å gå når det gjelder utrykningstider og tilstedeværelse i mange deler av landet. Men reformen er riktig, og må videreføres.

Når politimester Hans Vik peker på finansieringen av reformen som en utfordring, er det noe annet enn bare sjefens ønske om mer penger. Det er en korrekt påpekning av en betydelig mangel ved reformen. Dersom regjeringen i større grad hadde sørget for naturlige evalueringsstopp underveis i reformen, kunne slike ting vært diskutert og rettet opp. Nå sitter dessverre altfor mange av oss igjen med et inntrykk av at reformen ble igangsatt for å spare penger og for å sentralisere. Den politifaglige begrunnelsen for reformen kommer i skyggen.

Det utdannes flere dyktige politifolk i Norge enn for bare få år siden. Det er en villet politikk. Men altfor mange nyutdannede sliter med å få jobb. I Sør-Vest har politimesteren ønsket å ansette unge politifolk - og i hele stillinger. Det handler om å trekke til seg dyktig personale som også ønsker å bli. Det er en riktig politikk som bygger lojalitet og gode arbeidsmiljøer over tid. Det er viktig også for politifolk.

Mange samfunnssektorer kan trenge økte tilførsler av ressurser gjennom budsjett-tildelinger. Politiet er en av disse sektorene. Et effektivt politi som kan bygge publikums tillit er viktig i et åpent og nært demokrati. Når politiet lykkes, dempes også kritikken mot politireformen.

Desto mer underlig er det at regjeringen, som selv stod bak politireformen, ser ut til å ville prioritere skattelettelser framfor andre viktige saksområder.

Publisert: