Prisen for å være øykommune

AFTENBLADET MENER: Stavanger er blitt en enda mer utpreget øykommune, men er det tenkt nøye nok gjennom hva dette betyr for tjenestetilbudet?

Arvid Eldar Frafjord (t.v.) pleies nå av datteren Marte. Kommunen ønsker at han skal flytte til fastlandet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Saken om ALS-syke Arvid Eldar Frafjord (66) fra Halsnøy i gamle Finnøy kommune, gir god grunn til ettertanke. Halsnøy er nå en del av Stavanger, men er én av over ti bebodde øyer i den nye storkommunen som ikke har veiforbindelse med fastlandet. Kommunen anbefaler derfor at Frafjord flyttes fra øya for å gi ham forsvarlig helsehjelp.

Helse- og omsorgssjef Elise Vigeland sier at det hadde vært mulig for ham å bo hjemme med en kombinasjon av brukerstyrt personlig assistent (BPA) og hjemmesykepleie «hvis han hadde bodd på fastlandet».

Frafjords datter, Marte, har nå flyttet hjem for å ta seg av faren. Hun beskriver det som travle døgn, blant annet er hun oppe to til tre ganger hver natt.

Stavanger kommune svarer for så vidt godt for seg. Kommunen ønsker å gi Frafjord den hjelpen og den medisinske oppfølgingen han har krav på. Det de ikke kan gi ham er at denne oppfølgingen kan skje hjemme. Så langt har heller ikke datteren eller andre i familien fått status som farens personlige assistent, med de økonomiske kompensasjonene dette medfører.

Nå har politikere fra de tidligere øykommunene kastet seg inn i saken. Tidligere finnøyordfører Henrik Halleland (KrF), som nå sitter i kommunestyret i Stavanger, mener det må være andre alternativer enn å sende Frafjord på sykehjem et annet sted. Han har forståelse for kommunens syn, men vil nå forfølge saken politisk.

Verken Halleland eller varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp), tidligere ordfører i Rennesøy, har noensinne hørt om at folk uten fastlandsforbindelse skal på sykehjem tidligere enn andre.

BPA-ordningen er lovfestet og det er en viktig bestemmelse som gir hjelpetrengende mulighet til å bestemme mer over eget liv. Det er god grunn til å stille spørsmål ved om dette bare skal gjelde folk i sentrale strøk, samtidig som det er grenser for hva som er mulig.

Saken fra Halsnøy handler derfor om langt mer enn en enkeltpasient som kommer dårlig ut av noen bestemmelser, for her er det flere huller å fylle. Ett av dem kan være at vi står overfor en problemstilling som ikke stod høyt på sakslisten i kommunesammenslåingsprosessen. Derfor må noen inn i saken nå, for dette vil skje igjen.

Publisert: