Hvis ingen vil bli rektor

AFTENBLADET MENER: Norsk skole har større utfordringer enn spørsmålet som knytter seg til karakterkrav i matematikk ved opptak til lærerutdanningen. Vansker med å rekruttere rektorer, for eksempel.

Guri Melby (V) har fortsatt ansvaret for utdanningssektoren. Arvtakeren hennes får utfordringer med rekruttering av skoleledere.
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

For et drøyt år siden presenterte Marianne Takvam Kindt en rapport om sviktende rekruttering av skoleledere i Norge. Hun er forsker ved Fafo, og rapporten var et varsko om et problem som vil bli større med årene. Problemet gjelder også assisterende rektorer og avdelingsledere. Da hjelper det lite at de eldste skolelederne i undersøkelsen ønsker å bli værende i jobben. Flertallet norske rektorer går snart av med pensjon.

En skole med et personale på 40-50 lærere og en elevmasse på, la oss si 300-500 elever, er en stor bedrift i norsk målestokk. Innsatsfaktoren i det daglige arbeidet er mennesker med ulike behov, og der loven sier at den enkelte skal møtes på sitt nivå. Personalsjef og hovedansvarlig for barns velbefinnende i skolehverdagen, er altså svært krevende. Bedre blir det ikke når det skal utarbeides skjemaer og rapporter for å imøtekomme skolemyndighetens krav om kontroll.

Les også

Sandnes sin minste skole blir oppgradert for over 130 millioner kroner

Professor Kim Gunnar Helsvig er ekspert på skolehistorie ved OsloMet. Han peker på de store endringene som har skjedd med rektorrollen. De som bestemmer kalles nå for skoleeiere. Disse igjen er styrt av opplæringsloven fra 1998. Etter det har vi fått Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsløftet og PISA-undersøkelsen. Rektors oppmerksomhet dras mot skolens rolle som aktør i arbeidet med å fornye offentlig sektor og gjøre den mer effektiv. Resultatstyring, økonomiske insentiver og fleksibilitet er stikkord fra begrepet New Public Management. Nå gjøres dette gjeldende for skolene, og har påvirket rektorrollen negativt, hevder Helsvig.

I rapportene blir det pekt på at rektor nå står i en spagat mellom lærere og elever på den ene siden, og myndighetene på den andre. Konflikthåndtering etter endringen i opplæringsloven i 2017, som gir foreldre og barn større rettigheter, trekkes også fram som ett av argumentene. Lærere er dessuten også fagpersoner som ønsker å utvikle seg faglig gjennom sin yrkeskarriere. Det kan i liten grad skje når man dynges ned av administrative oppgaver og rapportskriving.

Visst er det ting å ta tak i når det gjelder skolens og våre barns framtid. Men karakterkravet i matte er bare en bitte liten bit av skoleutfordringene den nye regjeringen skal hanskes med.

Les også

 1. Første skoledag: - Den beste starten er at foreldrene er igjen ute

 2. Trangt, vond lukt, trekkfullt og gammeldags

 3. – Vi kan nesten snakke om et A-lag og et B-lag

Publisert:
 1. New Public Management
 2. OsloMet
 3. Fafo
 4. Utdanning
 5. Skole

Mest lest akkurat nå

 1. Mandag morgen går strømprisen til værs

 2. – Utfallet har blitt som det har blitt. Familien har hatt, og har, det tøft.

 3. Dugg på frontruta - mann fratatt førerkortet

 4. Seks timer i buss som belønning for «tåblæser-seier»: – Nå dropper vi søvnen

 5. Nå er det nesten umulig å få tak i ved i Stavanger og Sandnes

 6. Slik spredte smitten seg fra tv-kanalen til Sødal bedehus