• Bør staten selv ta en større del av kaka, i stedet for å presse det enkelte sykehuset til å spare penger for å betale for nye utbygginger? Der er de politiske meningene delt. HVis det kommer opp et bedre forslag til organisering av helsevesenet, må dagens ordning skrotes, mener Aftenbladet. Jon Ingemundsen

Leder: Ingen hellige helsekyr

AFTENBLADET MENER: Organiseringen av helse-Norge må hele tiden evalueres. Finnes det en bedre løsning, må dagens regioner skrotes.