• Reiselivsdirektør i Region Stavanger, Elisabeth Saupstad, ser en sterk økning i turisttilstrømningen i distriktet Carina Johansen

Turistsatsingen begynner å virke, men hvor er nordmennene?

LEDER: Det er et velfortjent løft den lokale turistnæringen i regionen har fått i sommer, men vi tåler mer. Ikke minst bør det være en utfordring å få flere norske turister til Rogaland.