• Bomringene er sosialt urettferdige. Men kan et skattefradrag rette på dette, spør Aftenbladet. Jarle Aasland

Leder: Om valgflesk og bompenger

Aftenbladet mener: Det er umulig å vurdere om regjeringens ønske om skattefradrag for bompenger er et godt forslag, så lenge det ikke er annet enn ønsketenkning.