• Det politiske flertallet i Sandnes vil la nye næringsbygg få flere parkeringsplasser enn det byvekstavtalen legger opp til. Det utfordrer en avtale som sikrer regionen mange milliarder kroner i statlig belønning. Jonas Haarr Friestad

Leder: Det politiske flertallet i Sandnes fortsetter å utfordre de avtalene de allerede har inngått. Dette er et spill med høy risiko.

Bilbyen Sandnes ønsker unntak fra de avtalene som allerede er inngått for å bremse veksten i biltrafikken. Dette er et politisk spill med høy økonomisk risiko, mener Aftenbladet.