Varme hvetebrødsdager for Chesak

LEDER: Femspannet som skal lede fylkespolitikken de neste fire årene får mer enn nok å henge fingrene i. Stikkord: Bompenger, Rogfast og klimakrise.

Kjartan Lunde (V), Solveig Ege Tengesdal (KrF), Alexander Rügert-Raustein (MDG), Marianne Chesak (Ap) og Arne Bergsvåg (Sp) representerer det flertallet i Rogaland fylkeskommune.
  • Leder
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Da det ble klart at det ville være mulig for Ap, Senterpartiet, Venstre, KrF og MDG å danne et flertall i fylkestinget, lå det i kortene at Marianne Chesak (Ap) skulle overta som fylkesordfører. Hun valgte selv å tre til side ved valget for fire år siden til fordel for Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Nå er det Arne Bergsvåg (Sp) som tar over som varaordfører, heller ikke det unaturlig etter at Senterpartiet har gjort et brakvalg over hele Rogaland.

Alexander Rügert-Raustein fra Miljøpartiet får hånd om fylkets transportpolitikk som leder av samferdselsutvalget. Mange er nok spente på hva slags holdning en MDG-er vil innta på dette feltet. Bilen er populær i Rogaland.

Flertallskonstellasjonen har laget en politisk plattform der bærekraftsmålene til FN er styrende på alle politikkfeltene. Og som det går fram av punkt 13 i disse målene, er umiddelbar handling for å bekjempe klimaendringene nødvendig.

Men samtidig er oppstarten av Rogfast i full sving. MDG har ikke lagt skjul på at partiet er skeptisk til en veitunnel som skal betjene godstrafikken, i stedet for skip.

Fylkeskommunen har protestert høylydt mot at den har blitt tvunget til å garantere for lån som er tatt opp for å finansiere Rogfast, og i samarbeidsavtalen sier flertallet at de ikke vil gi ytterligere garantier. Dette må være Statens oppgave. Men de sier ingenting om hva som da skjer om Staten nekter. Stanser arbeidet?

Det er også duket for nye slag i styringsgruppa for bymiljøpakken, hvor stemningen er mye mindre entusiastisk til bompenger etter dette lokalvalget. Sola har ordfører fra Frp. I Stavanger har FNB fått gjennomslag i forhandlingene. Og i Sandnes har parhestene Wirak og Borgli fortsatt kontroll.

Som fylkesordfører blir det Chesaks jobb å prøve å holde dette sammen, og sørge for at målet om nullvekst i trafikken likevel blir oppnådd.

I oljefylket er det heller ikke ukontroversielt å snakke om behovet for omstilling i næringslivet. I alle fall ikke hvis man snakker i annet enn generelle vendinger. Derfor må flertallet være forberedt på kritikk og motstand, slik vi har sett i bomsaken.

Den det er ikke bare mørke skyer i horisonten. De siste fire årene har Rogaland fylkeskommune hatt stor suksess i de videregående skolene, der frafallet blant elevene har gått drastisk ned. Det er svært gledelig, og Chesak er blant dem som har æren for suksessen.

Publisert: