• Folkeavstemningen i Forsand kommune viser et klart flertall for å bli en del av Strand kommune. Tommy Ellingsen

Forsand bør til Strand

LEDER: Alle viderverdighetene er selvsagt en stor belastning, men den beste løsningen er at hele Forsand slår følge med Kolabygda til Strand kommune.