Et sted må grensen gå

AFTENBLADET MENER: Et solid flertall av de spurte vil at Forsand skiller lag med Sandnes og blir slått sammen med Strand. Nå trengs en avgjørelse som kan skape ro i denne saken.

Kjøpmann Rune Stangeland på Forsand håper på en avgjørelse som kan skape ro for innbyggerne. Det er en fornuftig tanke.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:

Over 80 prosent av de voksne innbyggerne i den delen av Sandnes kommune som tidligere var Forsand kommune, har deltatt i en folkehøring i regi av Statsforvalteren i Rogaland.

Gamle Forsand kommune ble del av Sandnes 1. januar 2020, etter en opprivende politisk prosess med stor uenighet både blant innbyggerne og blant de omliggende kommunene.

Resultatet viser en klar overvekt av dem som ønsker at Forsand heller blir slått sammen med Strand. 54 prosent av de spurte ønsker denne løsningen, mens 44 prosent ønsker å forbli i Sandnes. Til sammen bor det i overkant av 1200 mennesker i Forsand-delen av Sandnes.

Dette er ikke «omtrent 50/50» som det ble hevdet fra Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap). Statsforvalter Bent Høie har rett når han slår fast at den høye interessen for å være med i høringen og det klare flertallet for en grensejustering er en viktig rettesnor i den videre behandlingen av spørsmålet.

Men Høie har også rett i at denne høringen ikke er det eneste momentet som skal legges vekt på. Han trekker fram kommunikasjonsmønster, pendling og bruk av kommunale tjenester.

Resultatet viser en klar overvekt av dem som ønsker at Forsand heller blir slått sammen med Strand

Det har hele tiden vært en svakhet med Nye Sandnes at kommunen er delt av Høgsfjorden. Dermed blir det private ferjesambandet over fjorden en flaskehals. Og erfaringen fra de siste årene viser at ferja er en utfordring. Er trafikkgrunnlaget godt nok over tid, når det ligger en døgnåpen tunnel like i nærheten?

Aftenbladet har ment, og mener fortsatt, at Strand er en mer naturlig partner for Forsand. Men vi har også ment at det er viktig å respektere avgjørelsene som blir fattet. Ikke minst for å ikke spille tid og energi på omkamper og opphetede diskusjoner.

Nå har innbyggerne i Forsand hatt to år på seg på seg til å vurdere om sammenslåingen med Sandnes har fungert bra. Høringen som nå er gjennomført, viser at et klart flertall mener det er bedre å gå til Strand.

«Det viktigste i dag er at nå må det snart være slutten på denne historien. Nå håper jeg det kan bli ro», sa kjøpmann Rune Stangeland på Forsand til Aftenbladets reportere onsdag.

Det støtter vi kjøpmannen i. Vi har tillit til at Statsforvalteren og kommunal- og distriktsdepartementet nå har et godt og forsvarlig beslutningsgrunnlag. For innbyggerne i Forsand, som for alle andre, er det til syvende og sist kvaliteten på de tjenestene de trenger som betyr mest. Ikke hvor grensene går.

Publisert: