• Stadig færre har nynorsk som hovudmål i skulen, og sidemålet er under angrep. Men det finst også vilje til å støtta nynorsken. Scanpix

Vilje til nynorsk

Ved ei rådgjevande folkeavstemning i Sola skulekrins måndag stemde eit klart fleirtal for å halda fast ved nynorsk som hovudmål ved skulen. Det var kanskje litt overraskande, sidan berre 24 av 128 elevar ved skulen i dag nyttar nynorsk. Nå gjeld det berre at denne velviljen til nynorsk vert omsett i praksis.