• Hege Storhaugs arbeid i HRS kan ikke sies å bidra til å øke innvandreres tillit til samfunnet. Torstein Lillevik

HRS kan ikke få statsstøtte

LEDER: Stortingsflertallet går inn for å fjerne statsstøtten nettstedet HRS har fått for å drive integrering. Det er lett å forstå.