• Bomstasjonen på Bybrua, som stadig flere vil snu i motsatt retning. Jarle Aasland

Tombola om bom-milliarder

LEDER: Plasseringen av bommen på Bybrua i Stavanger skaper forståelig frustrasjon blant byens landfaste øybuer. Det er likevel ikke sikkert at løsningen er å snu bommen.