God beslutning på Mongstad

AFTENBLADET MENER: Det er bra at Equinor ser sitt samfunnsansvar og lytter til Statnett.

På Mongstad har gasskraftverket gitt strøm til raffineriet og til det lokale strømnettet.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Statnett har bedt Equinor utsette nedstengningen av gasskraftverket på Mongstad fram til utredningen om tiltak i kraftkrisen er ferdig.

Etter planen skulle gasskraftverket stenges ned 30. august. Utredningen Statnett snakker om, skal de levere innen 1. oktober. Der ser de blant annet på om gasskraftverket på Mongstad skal reddes.

Fredag ble det klart at Equinor vil holde gassturbinen på Mongstad kraftvarmeverk tilgjengelig frem til 1. oktober, slik at den kan være en del av Statnetts utredning.

Ifølge Statnett er det viktig å få oversikt over alle mulige tiltak, og å sette disse i en større sammenheng. De har også tidligere advart mot å stenge ned gasskraftverket akkurat nå.

Blant annet har Frp og Høyre, samt Sp-fylkesordfører Jon Askeland i Vestland, bedt regjeringen sørge for at gasskraftverket ikke stenges ned i slutten av denne måneden. Frp-politiker Terje Halleland har beskrevet nedleggelsen som «galskap».

De fikk støtte fra lokalt næringsliv.

Kraftverket har konvertert naturgass fra Troll og overskuddsgass fra Mongstads eget raffineri til elektrisitet ved hjelp av en gassturbin. Kraften har vært brukt til å forsyne raffineriet på Mongstad med varme gjennom damp, og til elektrisitet som har gått ut i det regionale strømnettet.

Grunnen til at Equinor ønsker å stenge gasskraftverket ned er fordi det ikke er lønnsomt. Driften av kraftverket har hatt et betydelig underskudd på mellom 250 og 500 millioner kroner i året. De har også sagt at det ikke er deres ansvar å sikre en back-up for strøm i Norge.

Men ifølge Statnett kan fortsatt drift ved energiverket være et avgjørende bidrag til å unngå utkopling av forbruk i en anstrengt kraftsituasjon.

I strømområdet der Rogaland hører hjemme har Fjordkraft sagt at det kan være en sannsynlighet på mellom 20 og 50 prosent for rasjonering. En rasjonering vil også ramme Equinors drift både på Kårstø og på plattformer som får strømforsyningen sin fra land. Det kan få følger for gasseksporten, noe som også vil være kostbart for selskapet.

Det er bra at Equinor erkjenner sitt samfunnsansvar, og ser at akkurat nå handler det om en helhetlig tenkning og ikke bare kostnadene for ett enkelt enkelt anlegg.

Publisert: