• Ingen skal måtte tåle trusler og hets. Det gjelder selvfølgelig også for de folkevalgte, som er en bærebjelke i demokratiet. Bompenger engasjerer, men det er ingen unnskyldning for å oppføre seg slik som enkelte gjør, skriver Aftenbladet på lederplass. Ove Heimsvik

Aftenbladet mener: Skremmende forsøpling av bompengedebatten

Leder: Ingen skal måtte tåle trusler og hets. Bompengedebatten demonstrerer en svært bekymringsfull utvikling i den offentlige samtalen.