Aftenbladet mener: Skremmende forsøpling av bompengedebatten

Leder: Ingen skal måtte tåle trusler og hets. Bompengedebatten demonstrerer en svært bekymringsfull utvikling i den offentlige samtalen.

Publisert: Publisert:

Ingen skal måtte tåle trusler og hets. Det gjelder selvfølgelig også for de folkevalgte, som er en bærebjelke i demokratiet. Bompenger engasjerer, men det er ingen unnskyldning for å oppføre seg slik som enkelte gjør, skriver Aftenbladet på lederplass. Foto: Ove Heimsvik

  • Leder
  1. Leserne mener

Politiet etterforsker nå konkrete trusler mot ordføreren i Klepp, Ane Mari Braut Nese (H), trusler som er framsatt på Facebook i forbindelse med debatten om planlagte og vedtatte bompengeprosjekter. Tidligere har det kommet trusler mot direktøren i bompengeselskapet Ferde. Andre folkevalgte, blant dem fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, blir daglig utsatt for grove personkarakteristikker og helt usaklige uttalelser. Felles for de fleste av disse overtrampene er at de blir begått i offentlige fora av folk som skriver under fullt navn.

Vakthold

Etter råd fra politiet har det blitt innført vakthold under politiske møter, og flere folkevalgte har opplyst at de har tatt forholdsregler for å beskytte seg selv og sin nærmeste familie. Dette er en fullstendig uakseptabel utvikling.

Facebook-gruppa til aksjonsgruppa Nok er Nok har nå mer enn 68.000 medlemmer. Og det er i denne gruppa mange av de drøyeste ytringene finner sted. Grunnleggeren av gruppa, Sigurd Sjursen, og flere av administratorene skal ha honnør for at de flere ganger har forsøkt å dempe gemyttene og innskjerpe reglene for oppførsel som gjelder der. Men med så mange medlemmer er det sannsynligvis mer enn de klarer å håndtere fortløpende. Dermed blir graverende uttalelser ofte liggende ute på gruppa i lang tid.

Ingen må tåle trusler

Etter at Braut Nese sto fram med historien om de truslene hun har mottatt, er det mange som har uttalt at såpass må hun tåle, siden hun er tilhenger av bompenger. Til det er det bare en ting å si. Nei, det må hun ikke. Ingen må tåle trusler og hatefulle ytringer. De som tar på seg verv som folkevalgt representerer en kjerne i demokratiet. At man er uenig med den politikken og de politikerne et flertall av velgerne har gitt sin stemme til, er ingen unnskyldning for en slik oppførsel.

En gruppe med 68.000 medlemmer er en magnet for folk som opplever at meningene deres ikke tas på alvor. Mange av medlemmene er oppriktig engasjert mot bompenger, noe som er et helt legitimt standpunkt. Ordningen er langt fra perfekt, særlig fordi den er sosialt skjev. Men det er vesensforskjell på å kjempe mot bompenger og å erklære full mistillit til hele vårt demokratiske system. Aksjoner og engasjement er et absolutt gode. Trusler og hets hører ikke hjemme noe sted.

Publisert: