• Flere av hotelltakkameratene, som består av partiene som inngikk budsjettsamarbeid i Stavanger etter valget i 2015, nå finne seg nye venner etter valget neste år. Kanskje forsvinner over halvparten av disse fra politikken. F.v. John P. Hernes (H), Karl W. Sandvig (Pp), Kari Raustein (Frp, nå H), Christine S. Helgø (H), Bjørg T. Moe (KrF), Per Thorbjørnsen (V) og Bjarne Kvadsheim (Sp). Fredrik Refvem

Store personutskiftninger i lokalpolitikken gjør valget åpnere

LEDER: På løpende bånd varsler profilerte politikere at de trekker seg. Det setter en ekstra spiss på kommune- og fylkestingsvalget neste år.