Når politiet er mistenkt

AFTENBLADET MENER: Det er uheldig om folk får inntrykk av at politiet skjermer seg selv og sine ansatte. Derfor er det en fordel at mistanken om manipulering med vaktsystemet nå blir etterforsket.

Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt har fått en ubehagelig sak i fanget. Men politiet må sette en høy standard i saker som angår politiets egne ansatte, mener Aftenbladet.
 • Aftenbladet
Publisert: Publisert:

Aftenbladet har i en serie artikler avdekket at politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt unnlot å varsle Spesialenheten for politisaker, etter at en betrodd leder var mistenkt for bedrageri eller grovt bedrageri.

Politilederen, som har gått av med pensjon, mener selv at han ikke har gjort noe galt, og sier til Aftenbladet at han ønsker at sannheten skal komme fram.

Bakgrunnen for denne pikante saken er et anonymt varsel til politidistriktet i mars 2018, der to politiledere i Stavanger ble navngitt. Mistanken i varselet gikk på manipulering av vaktsystemet på en slik måte at lederne blant annet fikk godkjent overtidsbetaling langt ut over det normale. 900 timer overtid på halvannet år er ekstremt.

Politimesteren beordret en granskning, foretatt av to tjenestemenn fra Haugesund. Denne granskningen frikjente den ene av de to lederne, men ikke den andre. Tvert imot, den konkluderte med at Spesialenheten for politisaker burde etterforske om dette kunne være et straffbart forhold, nærmere bestemt bedrageri.

Men Hans Vik besluttet å ikke anmelde saken, en vurdering han vedgår at han ikke er skråsikker på om var riktig. Etter at Aftenbladet omtalte saken og saksbehandlingen, har Politidirektoratet grepet inn og selv oversendt mistanken mot den pensjonerte politilederen til Spesialenheten. Direktoratet vil også evaluere håndteringen av varslingssaken.

Dette er en klok beslutning av direktoratet. Selv om politimester Hans Vik kan ha rett i at det alltid vil kunne være et element av skjønn i slike vurderinger, er det fare for at det etterlatte inntrykket hos publikum blir at saker som angår politiets egne, blir behandlet på en annerledes måte enn saker som angår folk flest.

Det er i så fall svært uheldig. Politiet, som har ansvar for å etterforske lovbrudd, og som i fredstid har enerett til å bruke makt mot innbyggerne, må selvfølgelig sette en svært høy standard. Når politifolk bryter loven, angår det til syvende og sist hele samfunnet.

En formell etterforskning vil kunne gi svar og klarlegge sannheten, nettopp slik den anmeldte politilederen ønsker. Og det er jo på ingen måte opplagt at etterforskningen vil ende med en tiltalebeslutning.

Saken er også en anledning for politidistriktet, og direktoratet, til å tenke gjennom sine retningslinjer for behandling av varsler og hvor lista bør ligge for å gå videre til Spesialenheten. Det er klart at det er ubehagelig med et slikt søkelys på egen organisasjon og egne ansatte, men tilliten til politiet avhenger av det.

Les også

 1. Aftenbladet avslører: Betrodd politileder var mistenkt for grovt bedrageri. Politimesteren sa ikke fra til Spesialenheten

 2. Nevnte ikke bedrageri i rap­port til Politi­direktoratet

 3. – Anmeldelse kunne øde­lagt intern opp­rydding

 4. Politidirektoratet melder pensjonert politi­leder til Spesial­enheten

 5. Tidligere politi­leder: – Det ble løst slik at politi­distriktet sparte penger

 6. Frykter at «det meste kan feies under teppet»

 7. – Vi mener det er nødvendig å foreta en ekstern gjennomgang

 8. – Ikke unaturlig at politimesteren lot være å varsle Spesialenheten

Publisert:
 1. Spesialenheten
 2. Sør-Vest politidistrikt
 3. Politi
 4. Politidirektoratet (POD)

Mest lest akkurat nå

 1. Hommersåk samles i sorg – igjen

 2. Marte (19) og Tor Martin (19) omkom i MC-ulykken i Gjesdal: – Dette er ufattelig og grusomt

 3. Det trengs et forbud mot bruk av robot­klippere om natten og strenge reguler­inger for bruk om dagen

 4. Før visste bare lokal­kjente om stølen. Så kom en «tur­fluenser»

 5. Tea Egenæs elsker 60-talls­huset i Stav­anger: – Alt tre­verket gir den gode atmos­færen og sær­preget

 6. 31 trafikk­drepte på samme tid i fjor – 60 nå: Kaller inn til krise­møte