Uansvarlig ordbruk

AFTENBLADET MENER: Den norske modellen er for viktig. Derfor er det uforsvarlig av Norsk Industri å drive med høyttenkning i mediene om å øke konfliktnivået i arbeidslivet.

Aluminium fra Hydros fabrikk på Karmøy. Eksportindustrien er en bærebjelke i norsk næringsliv. Den er ikke tjent med et økt konfliktnivå mellom ansatte og bedriftene.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

LO gikk fredag til det dramatiske skrittet å bryte all kontakt med NHO etter at lederen i NHOs største forening, Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, hadde varslet at lockout bør likestilles med streik. Dette gjorde han i et intervju med VG, der han blant annet sa dette:

«I arbeidslivet har arbeidstagerne streik som virkemiddel. Arbeidsgiverne har lockout. Jeg tror vi må akseptere at begge parter i siste instans må kunne bruke de virkemidlene vi har for å løse en konflikt».

Lockout, som betyr at arbeidsgiverne nekter de ansatte, også dem som ikke er i streik, å komme på jobb, er et sjeldent virkemiddel i konflikter i arbeidslivet i Norge. Men under streiken blant flyteknikerne i vår ble det til slutt brukt lockout for å tvinge fram en slutt på konflikten.

Uttalelsen til Lier-Hansen slo ned som en bombe i LO-hovedkvarteret på Youngstorget i Oslo, og LO-leder Peggy Hessen Følsvik reagerte kontant: Hun gjorde det klart at LO brøt all kontakt med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Reaksjonen fra NHO-sjef Ole Erik Almlid var nesten like kontant: Han rykket ut med en unnskyldning til LO, og forsikret at Lier-Hansens uttalelse ikke skulle tolkes som noen ny holdning fra NHOs side.

Bakgrunnen for all denne turbulensen var at Norsk Industri brukte rå makt – i form av en trussel om lockout – for å få avsluttet streiken i den elektrokjemiske industrien, som startet mandag 15. august og som truet med nedstengning av flere store industribedrifter.

Trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv, altså samarbeidet mellom arbeidstakernes organisasjoner, arbeidsgivernes organisasjoner og staten – er en bærebjelke i den norske velferdsstaten. Målet er blant annet å oppnå en forsvarlig lønnsdannelse som ikke gjør skade på eksportindustrien.

Dette samarbeidet har hindret mange store konflikter, men er også kontroversielt fordi mange mener det gir eksportbedriftene en slags vetorett når det gjelder andre yrkesgruppers lønn. For eksempel sykepleiere og lærere.

Streik er arbeidstakeres eneste maktmiddel hvis og når forhandlinger ikke fører fram. Streiken i SAS i sommer er et eksempel på det. Selv om streiken kom på det verst tenkelige tidspunkt – midt i sommerens reiseplaner – var et flertall av de spurte i en meningsmåling enige i at pilotenes streik var berettiget.

Med lockout stiller det seg annerledes. Arbeidsgivere bør være uhyre tilbakeholdne med å true med å stenge de ansatte ute. Bare trusselen om lockout vil oftest være å gå for langt. Derfor er NHOs beklagelse på sin plass.

Publisert: