• For 18 år sidan forsøkte (f.v.) Kristin Clemet (H), Kristin Halvorsen (SV) og Kristin Aase (KrF) å dra i gang ein ny abortdebatt. Den er minst like aktuell i dag. Poppe, Cornelius, Poppe, Cornelius

Privatisert etikk

Sjølvbestemt abort er ein viktig kvinnerett. Men det kan ikkje avskjera debatten om nye etiske dilemma.