Nye tider i Paradis

AFTENBLADET MENER: Det er forståelig at båtplasser ryker når det bygges ut langs Hillevågsvatnet.

Slik kan det bli, på vestsiden av Hillevågsvatnet.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Det har stormet flere ganger rundt områdeplanen for Paradis. Her skal nye boliger for familier og bygg for næringer vokse fram. Det har blitt protestert på høyder og tetthet, og det har blitt protestert på at det ikke blir parkeringsplasser for privatbiler, men i stedet satt av plass til 48 bildelingsplasser.

Nå er det båtplassene på vestsiden av Hillevågsvatnet, og innerst i vågen der det står om. Ifølge planen for området må 155 båtplasser ryke, for at de som skal bo, jobbe og gå der, skal få nærhet til vannet. Og for at det skal bli et trivelig sted å bo, jobbe og bevege seg ved.

Les også

Minst 155 båtplasser kan ryke i Hillevågsvatnet

Stavanger er slett ikke gode på det med båtplasser. Selv om byen er en kystby, der særlig nærheten til Ryfylke selvsagt gjør det attraktivt å bruke sjøen.

I Hillevågsvatnet er det nå 1140 båtplasser, og ventelistene er så lange at det tar åtte til ti år fra du søker om plass til du kan få. Stavanger kommune må klare å få på plass langt flere rimelige båtplasser, til vanlige innbyggere med vanlige inntekter. De må gjøre mye mer enn å erstatte de 155 som nå kan bli borte fra Hillevågsvatnet.

Men at akkurat disse plassene blir borte, er faktisk forståelig. Hele området her må tenkes slik en mer klimavennlig måte å bo på krever. Det betyr at vi må tåle fortetting og bygging i høyden, vi må lære oss at det går fint å bo i bykjernen uten bil, og vi må gjøre det trivelig for folk både å bo og bevege seg til fots eller sykkel fra der de bor.

Det er sant å si ikke særlig mye å forlange av oss. Å bygge i høyden i Paradis kan spare litt matjord andre steder, og hvis ikke folk som bor så nær bykjerne, buss og tog kan klare seg uten egen bil, må vi gi opp hele tanken om å få ned biltrafikken.

Det er likevel lett å forstå frustrasjonen til Stavanger motorbåtforening, som i over hundre år har tatt seg av båtplassene i Hillevågsvatnet, og i sikkert like mange år har vært oppgitt over kommunens manglende vilje til å gjøre det enklere for innbyggerne å få plass til selv en liten båt. Det er derfor også forståelig at de ikke har særlig tro på kommunens løfte om erstatningsplasser, rent konkret på andre siden av Strømsbrua.

Kommunen har en del å bevise her, og vi deler motorbåtforeningens skepsis til hvor bra det blir.

Men at båtplasser fjernes fra Hillevågsvatnet i områdeplanen for Paradis, er likevel ikke mer enn vi må tåle for å endre hverdagsvanene våre på nødvendig vis.

Publisert: