• Stevnesalen ved Jehovas vitners regionkontor i Holbæk, Danmark. Anders Rye Skjoldjensen

Dette må stoppes, Jehovas Vitner

LEDER: Retten til å tro på hva du vil, er ingen rett til å gjøre hva du vil mot andre. Og slett ikke til å frata mennesker grunnleggende rettssikkerhet.