LEDER: Jehovas Vitners praksis med eget domsutvalg handler ikke om trosfrihet. Det er maktmisbruk.

Stevnesalen ved Jehovas vitners regionkontor i Holbæk, Danmark. Foto: Anders Rye Skjoldjensen

LEDER: Retten til å tro på hva du vil, er ingen rett til å gjøre hva du vil mot andre. Og slett ikke til å frata mennesker grunnleggende rettssikkerhet.

Les hele saken med abonnement