Dette må stoppes, Jehovas Vitner

LEDER: Retten til å tro på hva du vil, er ingen rett til å gjøre hva du vil mot andre. Og slett ikke til å frata mennesker grunnleggende rettssikkerhet.

Stevnesalen ved Jehovas vitners regionkontor i Holbæk, Danmark.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

I Jehovas Vitner er hovedregelen at brødre og søstre i trossamfunnet ikke skal bruke politiet og det norske rettsvesenet mot hverandre. I stedet holder de seg med sitt eget domsutvalg. Den såkalte «Eldsteboka», som ikke skal leses av andre enn menn med posisjon som Eldste, omtaler hvordan domsutvalget skal jobbe.

Les også

Medlemmers grove lovbrudd og sexliv håndteres i egne domsutvalg

Sitt eget system

Utvalget kan gi medlemmer offentlig refs, eller gjøre vedtak om eksklusjon. Det siste får svært store konsekvenser for den som blir ekskludert, alle i menigheten, også nære familiemedlemmer blir bedt om å kutte all kontakt med vedkommende.

Utvalget må basere sin avgjørelse på fakta, ikke bare på «en avgjørelse som de verdslige myndigheter kan ha truffet,» heter det.

Bare menn kan være eldste i menigheten, og med i domsutvalget. De har ingen formelle kvalifikasjoner for å være dommere.

Alle medlemmer i menigheten plikter å gå videre med saker som karakteriseres som synd, dersom de får høre om slike. Medlemmer som må møte domsutvalget, må gjøre det alene.

Vi må regne med at domsutvalget i en menighet kjenner de involverte i en sak. Og i måten menigheten er bygget opp på, er det tydelig at kvinners stemme teller mindre enn menns.

Les også

Avsløringen av Jehovas vitners domsutvalg: – Jeg reagerer med avsky

Maktmisbruk

Dette handler ikke om trosfrihet. Dette handler om å frata andre mennesker grunnleggende rettssikkerhet, som retten til å få sin sak prøvd for en uhildet domstol, og retten til en forsvarer. Det er maktmisbruk.

Internasjonalt blir Jehovas Vitner i mange land anklaget for å ha holdt tilbake informasjon i overgrepssaker de har hatt kjennskap til.

I Norge skal alle være like for loven. Det er ingen grunn til å tro at det gjelder når domsutvalget i Jehovas vitner trer sammen.

Mest alvorlig er det at vold eller andre alvorlige overgrep kan få fortsette over lang tid, uten at politiet blir varslet. Det kan også være straffbart i seg selv, vi har avvergelsesplikt i Norge, du kan straffes med inntil ett års fengsel for å unnlate å gå videre med slike opplysninger.

Jehovas Vitner må selv innse hvor grensene for deres egen makt og kompetanse går, og sørge for at alle medlemmer har samme rettssikkerhet som alle andre mennesker i Norge. Samtidig må norske myndigheter nedkjempe slike parallelle rettsordninger med alle tilgjengelige midler.

Publisert: