• Christian Wedler og Leif Arne Moi Nilsen har et oppriktig engasjement mot bompenger, men det er en tilsnikelse å påstå at de representerer «folk flest», mener Aftenbladet. Jon Ingemundsen

De som aksjonerer mot bomringen er ikke «folk flest»

LEDER: Det store flertallet av innbyggerne på Nord-Jæren stemte faktisk på partier som er tilhengere av bomringen. Det er viktig å huske på, også for de politikerne som påstår at de representerer «folk flest».