Leder: Listhaugs kynisme

Frp og Sylvi Listhaug fører valgkamp ved å hevde at flyktninger får særlige trygdefordeler. Det er en sannhet med store modifikasjoner, mener Aftenbladet.

Sylvi Listhaug fortsetter sine angrep på «særfordelene» som flyktninger får i trygdesystemet. Men uten noen slike fordeler skaper vi en permanent underklasse av sosialhjelpsmottakere. Er det det Listhaug ønsker, spør Aftenbladet.
 • Leder
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Igjen ble det bråk rundt statsråd Sylvi Listhaug. Selv om ministeren for tiden er i fødselspermisjon, tar hun fortsatt stor plass i offentligheten. Da hun (eller en av hennes medarbeidere) i forrige uke la ut en melding på hennes Facebook-side om nødvendigheten av å stramme inn på "særfordelene" som flyktninger har i trygdesystemet, ble det igjen bråk. Sven Egil Omdal, som er blant Listhaugs faste motstandere i sosiale medier og i avisspaltene, svarte med et innlegg der han harselerte over at Listhaug, som selv for tiden nyter godt av vårt generøse tilbud til nybakte mødre og fedre, angriper andre som trenger hjelp.

Krangel og personangrep

Denne debatten er viktig, selv om måten debatten føres på - med personangrep, utskjellinger og steile fronter for og imot - ikke i seg selv tilfører noe nytt. Snarere enn å være en plattform for debatt, refleksjon og utvikling av nye synspunkter, fungerer sosiale medier stort sett som et såkalt ekkokammer der frontene er så steile at det er vanskelig å se for seg noen utvikling. Listhaugs tilhengere er like fulle av forakt for Omdals synspunkter som motsatt. Og der står saken. Å krangle på Facebook endrer ingenting, men mobiliserer i «menigheten».

Uten «fordelene» vil syke flyktninger ikke engang få minstepensjon

Men som innvandrings- og integreringsminister har Listhaug også reell makt. Hun er en innflytelsesrik politiker i et regjeringsparti, og om noen små måneder er det valg. Frp og Høyre fremmet i fjor forslag om å gjennomgå alle særordninger for flyktninger og asylsøkere. Dette er Ap og Sp imot, noe Listhaug ikke liker. Flyktninger skal ikke ha snarveier til trygd, mener hun.

Hvilke «særfordeler»?

Men hva slags særfordeler er det Listhaug angriper? Det finnes i dag noen utvalgte, begrensede ordninger som gjør at flyktninger kommer inn under trygdeordninger uten å ha full opptjeningstid. Grunnen til det, er at uten denne "snarveien" ville disse personene ikke noen sjanse til å få de samme ytelsene som andre.

Konkret dreier det seg om rett til alderspensjon, uføretrygd, pensjon til etterlatte og noen andre ytelser. Dette sikrer blant annet at flyktninger som blir uføre, får en minstepensjon. Ikke mer. Asylsøkere har ikke disse rettighetene. Ordningen gjelder kun dem som har fått innvilget søknaden om asyl. Flyktningene kan heller ikke ta med seg disse ytelsene ut av landet, slik det har blitt hevdet. Ordningen gjelder heller ikke dem som har fått avslag på asylsøknaden, men har fått opphold på humaniært grunnlag.

Minstepensjon

Det er også en utbredt - men feilaktig - oppfattelse at asylsøkere får rett på barnetrygd og kontantstøtte så snart de kommer til Norge. Disse ytelsene reguleres ikke i folketrygdloven, og krever minst ett års botid.

Videre er det helt feil når det blir påstått at flyktninger kan få mer i uføretrygd enn nordmenn som har jobbet i årevis. Flyktningen vil kun få minstestønad. En norsk borger som har «jobbet hardt» vil ha rett til høyere ytelse.

Uten slike ordninger vil systemet tvinge flere flyktninger over på sosial nødhjelp. Hjelper det integreringen å skape en økonomisk underklasse?

Publisert:
 1. Sylvi Listhaug
 2. Sven Egil Omdal
 3. Facebook
 4. Trygd
 5. Asyl

Mest lest akkurat nå

 1. – Man er ganske alene hvis noe går galt

 2. Faren presset haglgeværet mot sønnens panne: - Du skal få første skudd. Moren din det neste

 3. Ingen har så langt dødd av omikron. Forskere lanserer ny teori om hvorfor den sprer seg så raskt

 4. – Strømprisene kan knekke folks økonomi. Regjeringen kan ikke passivt håpe på at det går over.

 5. – Dette er en suksess

 6. Vårt energisystem er satt på spill