Bompengedilemmaet

AFTENBLADET MENER: Enkle løsninger kan virke fristende, men ofte er det ikke så enkelt likevel. Slik er det med bompenger også.

140 kroner koster det å kjøre gjennom Ryfast. Er det for mye? Trafikktallene i tunnelen tyder på at mange synes det er greit nok.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

For å ha gjort det klart med en gang: Aftenbladet er ingen varm tilhenger av bompenger. Tvert imot har vi gang på gang påpekt det vi mener er det mest problematiske ved bompengene (og alle andre flate avgifter): De koster mest for dem som har minst. De er med andre ord usosiale.

Derfor ville vi også applaudert forsøk på å rette opp i denne skjevheten, for eksempel ved å betale mer for slike tiltak gjennom skatteseddelen – som har en sosial profil.

Inntil videre er en slik løsning tilsynelatende langt unna å få tilstrekkelig støtte i Stortinget. Og da må vi forholde oss til de løsningene som finnes i dag. En slik mulig løsning er å sette ned takstene i ulike bomprosjekter – eller fjerne dem helt, slik det nylig skjedde i Finnfast.

Men, og det er et ganske stort men, lederen i samferdselsutvalget i Rogaland, Alexander Rügert-Raustein (MDG), peker nok rett på problemet når han i en kronikk advarer mot å tro at lavere priser i for eksempel Ryfast er en enkel simsalabim-løsning. For alt henger sammen med alt.

Det betyr ikke at vi ikke har forståelse for utspillet til Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes, som mener at et prosjekt som Ryfast også burde ha nytt godt av de reduserte ferjeprisene Stortinget har vedtatt. Ryfast er et ferjeavløsningsprosjekt, og skulle det ikke da følge logisk at også slike prosjekter blir rimeligere nå?

Rügert-Raustein har nok rett i at dette argumentet bygger på en logisk brist. Ryfast-sambandet omfattes av timeregelen i bomnettet på Nord-Jæren, og er en integrert del av samferdselssystemet. Det blir nær umulig å ha egne regler for Ryfast.

Og ikke minst: Inntektene fra bomringene skal bidra til å finansiere nye veier og kollektivtilbud, samtidig som biltrafikken totalt ikke skal øke. Stans i trafikkveksten er en forutsetning for at regionen får del i statlige belønningsmidler på 2,6 milliarder kroner i perioden 2019–2029. Lavere bomtakster vil gi mer trafikk. Det kan koste regionen dyrt med de avtalene som er inngått med Staten.

Dette dilemmaet er høyst reelt og ikke noe man bare kan «ønske bort».

MDG-politikeren har også rett i at et ferjeavløsningsprosjekt som Ryfast i seg selv er en fordel og et gode. Fleksibiliteten og valgfriheten det innebærer har også en verdi, slik at en direkte sammenlikning med ferjepriser ikke er tilstrekkelig. Trafikken i Ryfast er høy, noe som tyder på at dagens priser ikke er veldig avskrekkende.

Lavere bomtakster vil gi mer trafikk. Det kan koste regionen dyrt med de avtalene som er inngått med Staten
Publisert: