• Goliat-plattformen kom til Norge med tusenvis av feil. Det viste seg at Eni hadde unnlatt å rette opp mangler Petroleumstilsynet hadde avdekket. Eni

Et tilsyn bør være i stand til å avdekke juks

LEDER: Staten dekker store deler av kostnadene for utbyggingene på norsk sokkel. Da bør vi også kreve at tilsynet klarer å avdekke dårlig prosjektstyring og juks tidlig nok.