Et tilsyn bør være i stand til å avdekke juks

LEDER: Staten dekker store deler av kostnadene for utbyggingene på norsk sokkel. Da bør vi også kreve at tilsynet klarer å avdekke dårlig prosjektstyring og juks tidlig nok.

Goliat-plattformen kom til Norge med tusenvis av feil. Det viste seg at Eni hadde unnlatt å rette opp mangler Petroleumstilsynet hadde avdekket.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Selv om oljeselskapene må betale 78 prosent skatt når feltet kommer i produksjon, gjør særskattereglene for petroleumsnæringen det svært lukrativt å investere i utbygginger på norsk sokkel. Fordi staten bærer brorparten av den økonomiske risikoen.

Men når det ikke fungerer som det skal, blir det norske systemet, som er basert på tillit og dialog, utfordret.

De siste årene har flere store prosjekter blitt satt ut til verft i Asia. Noen av disse prosjektene har det gått bra med. Det siste eksempelet er Johan Sverdrup.

Men for andre har det gått skikkelig galt. Yme, Goliat og Martin Linge er eksempler på det. Det kan føre til at folk blir skadet, og gir unødvendige utgifter for staten.

Tusenvis av mangler

En fellesnevner for disse prosjektene er at oppfølgingen ikke har vært god nok i planleggingsfasen og starten av prosjektet, når ting ofte går galt. Plattformer kommer til Norge uferdige og med tusenvis av mangler, noen med farlige feil. Ofte ting som har vært pekt på før, men som likevel ikke har blitt rettet opp.

Selv om Petroleumstilsynets eget mantra er at næringen selv skal lære av ting som går galt, fortsetter dette å skje.

Riksrevisjonen er godt i gang med sin granskning av tilsynet. Dette dreier seg i hovedsak om hvorvidt de utfører sin virksomhet på en tilfredsstillende måte og etter de retningslinjer politikerne har satt.

Svak rolle

Aftenbladet vet at Riksrevisjonen har fått inn beskrivelser om en rekke forhold som tar opp Petroleumstilsynets svake rolle overfor oljenæringen. Blant annet på Goliat, men også i etterspillet etter dødsulykken på boreriggen Cosl Innovator 30. desember 2015 og den manglende avklaringen for oljearbeidere på flerbruksfartøy.

Konklusjonen fra Riksrevisjonen kommer i høst.

Men det Aftenbladet de siste ukene har avdekket, viser at vi må ha et tilsyn som er tidlig nok ute til å identifisere dårlig prosjektstyring og juks. Og som evner å ta i bruk nødvendige virkemidler.

Myndighetene må også sørge for at de selskapene vi gir tillit til, er verdt vår tillit. Alternativet er mer detaljstyring og kontroll. Det ønsker ingen.

LES ALLE SAKENE AFTENBLADET HAR PUBLISERT OM GOLIAT-SKANDALEN HER

Publisert: