LEDER: Nettvett for politikere

LEDER: Det er en fordel å tenke før man skriver på sosiale medier. Dette gjelder også for våre folkevalgte.