Gjengpoliti er en blindgate

AFTENBLADET MENER: Et forslag kan være velment, selv om det ikke er særlig godt. Slik er det med Senterpartiets utspill om et eget «gjengpoliti» i Norge.

Jan Bøhler ble første oktober presentert som listetopp for Senterpartiet i Oslo. Partileder Trygve Slagsvold Vedum til høyre.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Jan Bøhler, som i en mannsalder har vært en av Arbeiderpartiets mest markante politikere fra østkanten i Oslo, meldte tidligere i høst overgang til Senterpartiet.

Bøhler, som særlig har engasjert seg i spørsmål om levekårsproblemer, parallellsamfunn, æreskultur og gjengkriminalitet med utgangspunkt i Groruddalen i Oslo, har fått en slags heltestatus blant dem som mener at politikere og politifolk gjør for lite for å hanskes med en bekymringsfull utvikling.

Bøhler har helt rett i at vi bør ha stor oppmerksomhet på utviklingen, og han advarer med rette mot å lukke øynene for hva som kan skje.

Situasjonen i Sverige, som allerede i flere år har opplevd en kraftig økning i gjengkriminalitet og i voldsbruk i disse miljøene, bør være en vekker også her i landet. Vi ser ikke bort fra at det kan være en viss «berøringsangst» hos både politikere og politifolk, fordi de med rette eller urette frykter å bli beskyldt for å være fiendtlig innstilt til miljøer med innvandrerbakgrunn.

Nord-Jæren er ikke Oslo. Likevel har vi også her sett tendenser til gjengdannelser, og det har vært flere episoder med slåsskamper og andre sammenstøt mellom gjenger der etnisitet later til å være bestemmende for hvilken gjeng man tilhører.

Når vi likevel er skeptiske til å etablere et eget «gjengpoliti», slik Senterpartiet nå går inn for, er det fordi vi mener at et slikt tiltak ikke nødvendigvis er det mest effektive virkemiddelet. Forslaget får støtte både fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, mens Høyre er tvilende.

I denne saken mener vi at Høyre har de beste argumentene. Opprettelsen av en egen politietat kan framstå som handlekraftig, men det er en reell fare for at man i stedet skaper mer byråkrati. En slik organisasjon skal ha egne ledere, egne administrativt ansatte og egne budsjetter. Blir det flere politifolk i felten av det?

Den mest effektive formen for kriminalitetsbekjempelse er den som hindrer forbrytelser i å skje. Forebygging er en oppgave for hele samfunnet, ikke bare for politiet. Effektiv kriminalitetsbekjempelse handler om å fjerne årsakene til problemet, ikke bare straffe symptomene.

Straffeloven inneholder allerede straffeskjerpende regler for organisert kriminalitet. Og politiet i storbyregionene har allerede rettet inn betydelige ressurser mot gjengkriminelle. Vi har ikke «svenske tilstander». Med en fornuftig og målrettet innsats på alle områder vil vi heller ikke få det.

En slik organisasjon skal ha egne ledere, egne administrativt ansatte og egne budsjetter. Blir det flere politifolk i felten av det?
Publisert: