Alle må ta ansvar for å begrense smittespredningen

LEDER: Nei, det er ikke lurt at folk i karantene går på treningssenter. Det er summen av hver enkelt persons innsats som kan begrense skadene av virusspredningen i Norge.

Ruth L. Midtgarden, smittevernoverlege i Stavanger kommune, ber folk ta karantenerådene på alvor.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 1058 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Mandagens påminnelse fra smittevernoverlege Ruth L. Midtgarden i Stavanger kommune om at det å sitte i karantene medfører visse innskrenkninger i bevegelsesfriheten, var tydeligvis på sin plass.

Et fortrinn for Norge i bekjempelsen av smittespredningen er at vi har et åpent samfunn, med god flyt nav informasjon, høy troverdighet til myndighetene og et apparat som på papiret er godt forberedt på å håndtere nasjonale kriser.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har hovedansvaret for den sivile beredskapen i Norge når noe treffer oss, enten det er skogbranner, brudd på strømforsyning eller massespredd sykdom.

Selv om Verdens helseorganisasjon (WHO) formelt sett ikke har erklært pandemi i forbindelse med koronavirusets utbredelse, er de fleste forutsetninger innfridd, blant annet at smitten har spredd seg til minst to kontinenter.

Smittsomme sykdommer har selvsagt et eget kapittel i DSBs «Analyser av krisescenarier», som seinest kom ut i fjor. De samfunnsmessige konsekvensene av et beskrevet pandemiutbrudd beskrives som «svært store» i rapporten.

Derfor har myndighetene et stort ansvar i denne situasjonen. De forskjellige faginstansene har vært på pletten i flere uker, men dette krever også politisk handling. Næringsministeren var i møter med berørte bransjer forrige uke, men tirsdag kom også helseminister, finansminister og statsminister på banen med varsler om tiltak.

Det viktigste er erkjennelsen av at liv og helse er viktigst, noe også regjeringen er tydelige på. Samtidig står det også andre ting på spill. Børsen og oljeprisen er ustabile, mens permitteringsvarslene strømmer inn. Derfor var det viktig at de var tydelige med at det kommer tiltak og at de kommer nå.

Det er også et viktig poeng at statsrådene understreker at tiltakene må være avgrenset i tid. En varig, generell oppmyking av permitteringsreglene ville ikke vært bra for mobiliteten i arbeidslivet, men er riktig nå.

Når det kommer til stykket er det likevel hver enkelt innbyggers innsats som gjør at samfunnet kommer seg gjennom dette med lavest mulig belastning. Derfor bør folk i karantene forholde seg til anbefalingene, mens de som ennå ikke er der bør forberede seg. For eksempel gjennom å følge DSBs råd om egenberedskap eller gå inn på nettsidene Stavanger72, som Stavanger kommune har opprettet med råd om hva som skal til for å klare seg gjennom en krise på 72 timer.

Publisert: