Pinlig taushet om likekjønnet ekteskap

LEDER: Stavanger bispedømme har en oppsiktsvekkende berøringsangst overfor alt som har med homofile vigsler å gjøre.

Bettina Lindgren og Sola SV stod forrige uke i spissen for en regnbueflaggmarkering utenfor nye Sola kirke, der ingen av prestene har tenkt å vie homofile.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

På tre år har det bare vært 11 homofile vigsler i Stavanger bispedømme. Selv om mange både heterofile og homofile par velger andre løsninger enn kirkelig vigsel, er tallet svært lavt og et stort nederlag for en institusjon som dyrker ekteskapet.

Vi må akseptere at kirken har to syn på homofilt ekteskap og vi må også akseptere at noen prester ikke vil utføre dette oppdraget. Samtidig har kirken en klar plikt til å gjennomføre en vigsel. Her tyder mye på at Stavanger bispedømme har «outsourcet» denne delen av virksomheten til kolleger i andre deler av landet, der dette ikke er like kontroversielt. Dette har skjedd ved at det hele er gjort til et ikke-tema.

Fredag presenterte Aftenbladet en oversikt som viser at bare 12–15 av bispedømmets rundt 100 prester og proster er åpne om at de vier homofile par. Dette er en liste bispedømmet selv burde ha utarbeidet. Å overlate til de som vil gifte seg å drive et slags detektivarbeid for å finne en prest, er det motsatte av å være inviterende.

Bispedømmet og prostiene har likevel valgt å gjøre dette til en privatsak for hver enkelt prest og noe de ikke opplyser om. I ansettelsessaker blir ikke kandidatene spurt om synet på homofil vigsel, selv om dette er tillatt i akkurat slike saker.

Les også

Biskopen: – Jeg kjenner ingen uro, alle skal få gifte seg

Les også

Homofil vigsel er ikke tema når nye prester tilsettes i Stavanger bispedømme

Et stykke på vei går det an å forstå dette, men resultatet er mangel på mangfold og at Sola kommune, som er en av fylkets største, ikke har en eneste prest som vil vie homofile. I Dalane prosti, med sju menigheter, er det ikke mulig å få svar på om det fins prester som vil vie homofile. Dette er flaut.

Biskop Anne Lise Ådnøy.

Biskop Anne Lise Ådnøy er heldigvis helt tydelig på at ingen likekjønnede par skal bli avvist og understreker kirkens ansvar for å behandle homofile par på en verdig måte. Samtidig går hun og kollegene i bispedømmet så forsiktig fram at det i seg selv kan true denne verdigheten.

Biskopens framgangsmåte kan være klok, fordi det i årenes løp har vært mye uro blant prestene i bispedømmet på grunn av denne saken. Hun vil neppe piske opp et farvann som nå er rolig, men det kan også bety at hun tar mer hensyn til prestene enn de som er aktive i menighetene rundt omkring.

Likekjønnet vigsel er bare en bitte, bitte liten del av kirkens virksomhet, selv om de siste årenes debatt skulle tyde på at det er det viktigste de holder på med. Samtidig er 11 vigsler på tre år en så mikroskopisk andel at det er god grunn til å anta at porten er så smal at homofile par ikke vil utsette seg selv og sine nærmeste for å gifte seg i Stavanger bispedømme.

Publisert: