Når pengene renner inn

AFTENBLADET MENER: Pengene renner inn i kommunekassene både i Stavanger og Sandnes. Det er hyggelige tall for begge kommunene, men det går ikke an å regne med at det skal fortsette slik.

Sandnes kommune leverte rekordoverskudd i fjor. Her ved kommunedirektør Bodil Sivertsen.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Sandnes har lagt bak seg flere år med god og solid satsing med store investeringer. Behovet for satsing var tydelig for et tiår siden. Det gode økonomiske resultatet for 2021 framstår som enda bedre når vi tar i betraktning de investeringene og satsingene som er gjort på barnehage, skole og helsesektoren.

Kommunen har i en periode vært i en annen situasjon enn Stavanger med en gjennomsnittlig yngre befolkning. Det har betydd store utgifter innen investering og drift for oppvekstsektoren. I tillegg har en ung befolkning gjerne høy gjeld med betydelige rentefradrag, noe som gir svakere skatteinngang.

For 2021 har kommunen fått en betydelig høyere skatteinngang enn forutsatt. På denne bakgrunn framstår tallene som resultat av god styring. Men også skyhøye inntekter fra kraft, og ekstra korona-overføringer fra regjeringen har spilt inn. I tillegg har begge kommuner satt noen nødvendige investeringer på vent under pandemien.

Det er derfor fornuftig når begge de to Ap-ordførerne peker på behovet for å bruke deler av overskuddet til å betale ned gjeld.

Driftsresultatet i begge kommunene er imponerende, selv om vi skulle legge ordinære, bedriftsøkonomiske vurderinger til grunn; 7,6 prosent i Stavanger og 6,2 prosent i Sandnes.

Men det er ikke et mål i seg selv at offentlig forvaltning skal gi solid økonomisk avkastning - pengene skal komme innbyggerne til gode, skoler, barnehager og sykehjem skal driftes til beste for brukerne. En tommelfingerregel som også kommunaldepartementet har fulgt gjennom flere år, er at et driftsoverskudd på gjennomsnittlig 3 prosent årlig over tid gir en stabil kommuneøkonomi. Det skal kunne sikre både nødvendige investeringer, samt god og fornuftig drift av de tjenestene som kommunen skal yte til sine innbyggere.

Både Stavanger og Sandnes kan derfor vente seg endringer i økonomien de kommende årene. Staten har systemer for inntektsutjevning i kommunesektoren, noe som betyr endringer i rammevilkårene om et år eller to når dette slår inn. Spørsmålet er om også staten vil se på dette som et ekstraordinært år.

I mai legger regjeringen fram kommuneproposisjonen for Stortinget, som skal peke ut retningen for økonomien i kommunesektoren de neste årene. Da vil kommunene få en oversikt over hvilken vei dette peker. Men med kommunevalg neste år, en Ap-ledet regjering, og Ap-ordførere i Stavanger, Sandnes og en rekke flere større byer, er det lite som tyder på at regjeringen vil strupe kommunesektoren.

Det er med andre ord gode utsikter for innbyggerne i regionen vår.

Publisert: