Frihet under ansvar

LEDER: Det skal være frivillig å vaksinere seg. Men skal det også være frivillig å ta konsekvensene av dette valget? Nei, det skal det selvsagt ikke.

Daværende helseminister Bent Høie (H) fikk sin første dose koronavaksine i Stavanger i juni.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Den sterke økningen i koronasmitte som nå registreres over hele Norge, er ikke en uventet utvikling. Tvert imot. Det lå i kortene, og ble behørig varslet fra helsemyndighetene at gjenåpningen av samfunnet ville føre til mer smitte.

Dette er en uunngåelig konsekvens av at vi har begynt å leve mer som før 12. mars 2020. Dessuten er det sein høst, og mange er mer innendørs, tettere på folk. Slik sett er det liten eller ingen forskjell på smittemønsteret for covid-19 og mønsteret for influensa, omgangssyke eller helt vanlig forkjølelse.

Ordførerne på Nord-Jæren har vurdert å innføre en ordning med koronasertifikat, altså en ordning der man blant annet må vise dokumentasjon på at man er vaksinert eller har hatt covid-19 for å slippe inn på arrangementer, men de har foreløpig valgt å vente. I stedet håper de å overbevise så mange som mulig av dem som ikke har tatt vaksinen og få dem til å ta den. Sola kommune skal forsøke å ringe rundt til uvaksinerte.

Ja, det finnes noen mennesker som har reelle, medisinske grunner til å ikke vaksinere seg mot covid-19. Dette er en ganske liten gruppe. En mye større gruppe er de som bare ikke vil. Eller ikke gidder.

Forslaget om koronasertifikat har blitt møtt med kraftige reaksjoner. Ikke bare fra de mest innbitte vaksinemotstanderne, som i kjent stil sammenlikner ordningen med oppførselen til undertrykkende diktaturer, – men også fra mer edruelige folk som er bekymret på prinsipielt grunnlag for å innføre slike skiller mellom de som får lov til å delta fullt ut i samfunnet og de som ikke får.

Vi har en viss forståelse for de argumentene. Men vi vil likevel påpeke en brist i logikken: Ja, det skal være frivillig å vaksinere seg. Staten har ikke og bør ikke ha hjemmel til å overprøve borgernes rett til selv å bestemme over kroppen og helsen sin.

De som velger å ikke vaksinere seg er dermed en del av problemet, ikke en del av løsningen. Det må de tåle å høre.

Men det kan ikke være slik at de som velger å stå utenfor den samfunnsdugnaden som vaksineprogrammet er, også skal være fritatt for konsekvensene av dette valget. Uvaksinerte er mer smittefarlige enn vaksinerte. De utgjør med andre ord en økt fare for folk i risikosonen. De blir også mye sykere dersom de blir smittet, og legger dermed beslag på flere ressurser i helsevesenet.

Les også

Høyrisiko-gruppene: Når vaksinen ikke virker…

De som velger å ikke vaksinere seg er dermed en del av problemet, ikke en del av løsningen. Det må de tåle å høre.

Det store flertallet som har sagt ja til å delta i vaksinedugnaden, opplever at veien til målet blir lengre og tyngre på grunn av de som sier nei. Det er ikke urettferdig å plassere ansvaret der det hører hjemme.

Publisert: