Å stenge folk inne er en veldig dårlig idé

AFTENBLADET MENER: Det er god grunn til å stole på justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) når hun sier hun håper det aldri skal bli nødvendig å pålegge det norske folk et portforbud.

Trine Skei Grande etter at hun hadde takket for seg som venstreleder. Nå vil hun betakke seg for lovforslaget om portforbud.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Samtidig har den samme Mæland satt i gang et lovarbeid som skal gi regjeringen mulighet til å pålegge hele eller deler av befolkningen forbud mot å bevege seg utenfor hjemmets vegger i enkelte tidsrom. «Dette er å innføre fotlenke på hele det norske folk,» sa tidligere venstreleder Trine Skei Grande på NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen. Noe av det samme har advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas, sagt til jusnettstedet Rett24.

Norge mangler i dag en tydelig hjemmel for å tvinge folk til å holde seg hjemme. Tvert imot har vi en bestemmelse i Grunnloven paragraf 106 som fastslår at i utgangspunktet kan «enhver som oppholder seg lovlig i riket, (...) fritt bevege seg innenfor rikets grenser ...». Så må det raskt tilføyes at både denne og andre av menneskerettsbestemmelsene i Grunnloven er sterkt utfordret under pandemien. Det gjelder blant annet ytringsfriheten, retten til å demonstrere og retten til å forlate landet.

Derfor er det positivt at Justisdepartementet er føre var og sikrer seg lovdekning dersom de mener portforbud skulle bli nødvendig. Det er også bra at det iallfall er satt en høringsfrist på tre uker. Det er kort tid, men ikke så kort tid som for en del andre lover og forskrifter under koronatiden. Folkehelseinstituttet (FHI) fikk uttale seg om saken allerede på forhånd, og er, ifølge NRK, meget kritiske. De betviler effekten av det og de stiller spørsmål ved om det er forenlig med menneskerettighetene.

Mæland har sagt at hun håper et portforbud aldri blir aktuelt og at det, hvis de må ty til hjemmelen, begrenses til mindre geografiske områder og enkelte tider på døgnet. Det er også lagt inn tidsbegrensninger for hvor lenge en avgjørelse om portforbud kan vare og det er lagt inn tung og rask parlamentarisk kontroll overfor en slik beslutning.

Dette er viktige ting, som gjør at et eventuelt portforbud av mange vil anses som rimelig. Samtidig er det nå et preg av tilforlatelighet, automatikk, ja nesten litt arroganse over de inngripende forslagene og tiltakene som rammer landets borgere. Det er en fare for at vi venner oss til dette, at det vi hele tiden har sagt skal være tidsbegrenset begynner å bli en normaltilstand.

For det er en veldig dårlig idé å vedta en lov som gir adgang til å stenge folk inne. La oss dele Trine Skei Grandes håp om at dette er et forslag hun må få slippe å stemme over.

Publisert: