Norge og de svakeste

LEDER: Barn som opplever omsorgssvikt, er de aller mest sårbare i samfunnet. Barnevernets ansatte gjør stort sett en god jobb, men systemet trenger en revisjon.

De tre søsknene fra Stavanger fikk ikke den hjelpen de trengte da foreldrene sviktet. Samtidig blir Norge kritisert - og felt - for å ta barn bort fra sine biologiske foreldre for ofte. Her trengs en opprydding i systemet, mener Aftenbladet. Foto: Jon Ingemundsen

 • Leder
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Tirsdag ble Norge igjen felt i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg, og igjen var det barnevernssaker som var oppe til behandling. Siden 2015 har domstolen tatt inn 35 saker som gjelder norsk barnevernspraksis. Sju av sakene er avgjort, med fellende dom mot Norge i fem av dem og frikjennelse i to saker.

Barnevernssaker dominerer på lista over saker som er tatt opp til behandling mot Norge, med 34 av 78 saker siden domstolen ble opprettet i 1959. Alle barnevernssakene er tatt opp til behandling i perioden etter 2015. Hva er det som skjer?

Et gjennomgangstema i sakene hvor Norge er felt, er at barnevernet har nektet de biologiske foreldrene samvær med barna sine etter omsorgsovertakelse, og brudd med hovedregelen om at barn skal tilbakeføres til sine biologiske foreldre dersom det er mulig på et seinere tidspunkt.

Kan det tenkes at Norge ville ha unngått å bli felt dersom saksbehandlingen hos barnevernet hadde vært bedre? Ja, selvsagt. Men dette handler ikke bare om formalia. Det kan også tenkes at Norge har lagt seg på en praksis for permanent omsorgsovertakelse som uansett ikke er i tråd med gjeldende rett.

Dette må Høyesterett ta stilling til, og det er derfor betryggende at tre slike saker nå skal behandles av en samlet Høyesterett, slik at barnevernet får en klar instruks om hva den rettslige tilstanden er.

Å ta barn fra foreldrene er, ved siden av lange fengselsdommer, det mest alvorlige inngrepet samfunnet kan gjøre mot borgerne sine. Barnevernet har en uhyre viktig, men også uhyre vanskelig, oppgave. Barn og unge som opplever omsorgssvikt er den aller mest utsatte gruppen i samfunnet.

Aftenbladet har nylig fortalt historien om tre søsken fra Stavanger som ble utsatt for langvarig og grov omsorgssvikt fra sine foreldre, lenge uten at noen grep inn. I en slik sak er det naturlig å spørre seg om barnevernet ikke har sviktet.

Vi er sikre på at de aller fleste ansatte i barnevernet går på jobb hver dag for å prøve å hjelpe og for å finne gode løsninger. Men disse sakene er ofte kompliserte, og barnevernet lider under mangel på fagfolk og andre ressurser. Det er derfor gledelig at budsjettet for Stavanger kommune nå inneholder midler til å ansette flere, slik at flere som behøver det, kan få hjelp.

De stadige nederlagene i Strasbourg er pinlige for Norge. Men det er ikke det viktigste. Barnas beste er.

Les også

 1. Tre søsken ble utsatt for grov omsorgssvikt. Alle har søkt oppreisning fra kommunen. Bare én av dem har fått

 2. Ordfører Wirak beklager til ofrene: Sandnes betaler ut erstatning i tre barnevernssaker

 3. Foreldrene vant delvis i barnevernssak – Norge felt i Menneskerettsdomstolen igjen

Publisert:
 1. Barnevern
 2. Høyesterett
 3. Stavanger kommune
 4. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

Mest lest akkurat nå

 1. Disse korona­reglene gjelder nå

 2. – Det er selvfølgelig en risiko, men vi må ikke la frykten ta oss

 3. Ringen var ikke sluttet for Storm Juliussen. Han endret kostholdet og er klar for ny stor utstilling

 4. Visninger kuppes – budrundene tar av

 5. Vi er uenige om mye, men enige om dette: Påstanden til Gjems-Onstad er grov og den er feil

 6. Mari Hole Ruud (18): – Vi går glipp av våre gullår