Listhaugs lavmål

LEDER: Vi har en justisminister som med overlegg forsøpler det offentlige ordskiftet, og en statsminister som lar henne få lov til det. Hvordan havnet vi her?

Samtidig som filmen om 22. juli har premiere på norske kinoer, beskylder Listhaug Arbeiderpartiet, som var mål for den verste terrorhandlingen i norgeshistorien, for å støtte terrorister.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Regjeringen ønsker at det skal bli enklere å ta statsborgerskapet fra nordmenn som reiser utenlands for å slutte seg til terrororganisasjoner. Arbeiderpartiet er skeptisk til dette, fordi partiet mener at en så alvorlig reaksjon bør hjemles i domstolsbehandling og ikke bør fattes i et hastevedtak. Det står viktige rettssikkerhetsprinsipper på spill.

Den saklige uenigheten i dette spørsmålet er interessant og legitim, og den føyer seg inn i en bred diskusjon om hvilke tiltak samfunnet kan sette i verk mot radikalisering. For ønsket om trygghet brytes mot prinsippet om likebehandling, og prinsippet om at enhver er å anse som uskyldig inntil det motsatte er bevist. På andre områder brytes prinsippet om privatlivets fred mot behovet for å overvåke.

Skremmende lavmål

Det finnes rasjonelle argumenter på begge sider av en slik diskusjon, og løsningene som til slutt blir valgt, er av stor betydning. Derfor er det skremmende å se hvilket nivå justisminister Sylvi Listhaug legger seg på, når hun sier at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers rettsikkerhet enn av å holde landet trygt.

Som vanlig er det på sin egen Facebook-side Listhaug kommer med slike oppgulp, med den velkjente og skremmende oppfordringen om "lik og del".

Erna Solberg har en plikt til å gripe inn mot en slik forsøpling av debatten, men griper ikke muligheten

For å gjenta: Samtidig som filmen om 22. juli har premiere på norske kinoer, beskylder Listhaug Arbeiderpartiet, som var mål for den verste terrorhandlingen i norgeshistorien, for å støtte terrorister. Dette er et lavmål i norsk politisk debatt, en negativ rekord satt av en politiker som gjentatte ganger har flyttet grensene for ordskiftet.

Her er Facebook-innlegget:

Sylvi Listhaug

Må be om unnskyldning

Listhaugs sjef, statsminister Erna Solberg, gjør ikke jobben sin. Solberg har en plikt til å gripe inn mot en slik forsøpling av debatten, men griper ikke muligheten. I stedet gjør hun som president Trump gjorde i kjølvannet av de rasistiske demonstrasjonene og voldsbruken i Virginia, og snakker om "feil på begge sider", altså som om Ap og Fremskrittspartiet deler skylda for det harde debattklimaet.

Solberg burde i stedet pålagt Listhaug å framføre en uforbeholden unnskyldning for dette overtrampet.

Så lenge Sylvi Listhaug er statsråd, og særlig når hun nå er sjef for justissektoren, representerer hun ikke bare Frp, hun representerer nasjonen. Det kan hun umulig ha forstått.

Les også

Høyre-politikere ber Listhaug beklage utspill

Publisert: